HMS

Atlantic Renhold AS sin målsetting for HMS er at prosjektene gjennomføres uten skade på personer eller miljø. Vi tilstreber oss en hverdag der folk kan gå hjem etter endt arbeidsdag og være like hele som da de kom på jobb.

HMS-arbeid i et prosjekt planlegges, gjennomføres, rapporteres og følges opp på linje med andre arbeidsoppgaver.

I dette arbeidet jobber vi kontinuerlig med å:

  • Utarbeide mål for HMS-arbeidet
  • Vurdere risikoforhold i prosjektet
  • Planlegge HMS-tiltak, utarbeide handlingsplan
  • Følge opp avvik og uønskede hendelser