Renholdstjenester

Vi skreddersyr løsninger på renhold som er tilpasset hver enkelt kundes behov og som er tilpasset lokalitetene.

Daglig rengjøring blir utført av vårt profesjonelt opplærte personell på dager og tider som er hensiktsmessig for din bedrift. Vår renholdsavdeling har hovedansvar for å gjennomføre løpende kvalitetskontroller av rengjøringen for å sikre høy og varig kvalitet for bedrifter i Rogaland.

Moderne rengjøringsmetoder brukes for å bidra til å vedlikeholde inventar og bygninger noe som er en investering som øker levetid og verdi. Ved utarbeidelse av renholdsplan blir tid og sted valgt etter lokalenes bruk, belastning og behov.